Zwemlessen

De beste plek om te leren zwemmen

Het Inge de Bruijnzwembad is de beste plek voor je kind om het ZwemABC te behalen. Samen met onze mascotte Inky de Inktvis kunnen de kinderen het water ontdekken. Er wordt in de verschillende baden met verschillende vormen, temperaturen en dieptes geoefend zodat de kinderen al leren omgaan met wisselende omstandigheden.

Bekijk hier de mogelijkheden:

 

Zwemlessen

In het waterland Nederland is leren zwemmen een essentieel onderdeel van de opvoeding. Goed en veilig kunnen zwemmen is (zeker voor kinderen) een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen en op een veilige manier plezier te kunnen hebben in om het water. Wie herinnert zich geen kinderverjaardag die in het zwembad is gevierd?

In het Inge de Bruijnzwembad gaan zwemplezier en zwemveiligheid hand in hand, samen zijn het de uitgangspunten waarop onze lessen gebaseerd zijn. Om veilig en plezierig te kunnen zwemmen leren we tijdens de zwemlessen verschillende vaardigheden aan. We proberen daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij, en rekening te houden met, de leef- en belevingswereld van uw kind. Hiervoor maken we tijdens de lessen gebruik van spelelementen en -materialen.

We vinden het belangrijk dat uw kind zich geheel vrij voelt in het water. Het is daarbij natuurlijk wel belangrijk dat de mate waarin uw kind zich vrij voelt overeenkomt met het vaardigheidsniveau van uw kind. Daarom leert het om op verschillende manieren met water omgaan. Op speelse wijze leren we vaardigheden als in het water springen en naar de kant gaan, onder water gaan, drijven op buik en rug, ademhaling, draaien om alle assen in het water, voortbewegen en gekleed zwemmen.

Door een juiste balans tussen de aangeboden oefeningen en de vaardigheden van een kind wordt het uitgedaagd maar niet overvraagd. Met de toename van de vaardigheden groeit het geloof in eigen kunnen en de zekerheid om vrij in het water te spelen, zwemmen en te genieten van alle mogelijkheden en attracties.

Over de duur van de leerweg, de tijd die vanaf de eerste zwemles nodig is om het ZwemABC af te ronden is op voorhand weinig te zeggen. Het is eenvoudigweg van te veel verschillende factoren afhankelijk. Lang niet al deze factoren zijn daarbij te beïnvloeden omdat ze simpelweg “bij het kind horen”, alle kinderen zijn immers verschillend en uniek, met alles wat daarbij hoort. 

Toch zijn er drie factoren aan te wijzen die wel te beïnvloeden zijn en een positieve invloed hebben op de snelheid waarmee de zwemvaardigheid zich ontwikkelt:

  • De mate waarin een kind voordat het aan de zwemlessen begint al bekend is met water en het zwembad. (bijvoorbeeld door deel te nemen aan het baby- en peuterzwemmen of regelmatig het zwembad te bezoeken tijdens het gezinszwemmen).
  • Het volgen van een ononderbroken leerweg: de zwemlessen zonder onderbrekingen laten verlopen
  • De regelmaat waarmee, in de periode dat uw kind de zwemlessen volgt, er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om bijvoorbeeld tijdens het gezinszwemmen extra te komen zwemmen. Hierbij moet dan niet het ‘oefenen’ op de voorgrond staan als wel het spelen met uw kind waarbij het zijn/haar nieuw verworven vaardigheden kan laten zien.

Zwemles voor Volwassenen

Op vertoon van een geldige zwemleskaart heeft uw kind de mogelijkheid om gratis extra te zwemmen tijdens alle recreatieve uren. Uiteraard dient ieder kind begeleidt te worden door een betalende volwassene (1:1)

Locatie

Hamburg 200,
2993 LG, Barendrecht

Contact

0180 - 615 220

Algemene voorwaarden
Privacy verklaring

Informatie

KVK: 24291477
BTW: NL80 7576 689B 01
Bank: NL07 RABO 0106 5845 96